Română | English
Structura BOR Patriarhul Administraţia Patriarhală Opera social-filantropică Opera cultural-misionară Relaţii externe Documente Publicaţii Mănăstiri şi biserici Calendar
Televiziunea TRINITAS (TRINITAS TV)
Pagina Principală  >  Televiziunea TRINITAS (TRINITAS TV)


I. Identitate, scopuri şi surse de finanţare

A. Televiziunea este anticipată de tradiţia liturgică a Bisericii

Creştinismul ortodox este credinţa religioasă care valorifică în modul cel mai deplin vizualul. Atunci când Îl întâlnesc pe Hristos-Mesia, oamenii îşi argumentează afirmaţiile prin probe vizuale, nu doar auditive. Astfel, în primul capitol al Evangheliei după Ioan citim că Filip cheamă simplu pe Natanael să facă cunoştinţă cu Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat: "Vino şi vezi!"(Ioan 1,46). Iar Epistola I a aceluiaşi Evanghelist Ioan accentuează valenţele spirituale ale vizibilului: "Ceea ce am văzut şi am auzit vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos."(I Ioan 1,3).

În cultura universală, ca şi în pedagogia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, imaginea a jucat dintotdeauna un rol cheie. În istoria culturii, identificăm expresia picturală a sentimentelor umane, pornind de la experienţele înalte ale spiritului, până la cele mai comune, încă de pe zidurile peşterilor în care locuiau strămoşii noştri. În mileniile de rafinare artistică ce au urmat, fixarea pe un suport oarecare a unei imagini a fost întotdeauna în primul rând o metodă de imortalizare a chipului unei persoane sau a unui eveniment, deci o luptă cu ignoranţa şi cu uitarea, iar în al doilea rând un mijloc de comunicare diacronic. Acelaşi dublu reflex de a conserva, fie şi într-o formă imaterială, realităţi personale şi istorice a generat şi descoperirea mijloacelor moderne de stocare a imaginii. Printre acestea, televiziunea, care este în acelaşi timp fixare a imaginii pe suport magnetic sau digital şi comunicare în timp real, este un mijloc fascinant. Televiziunea este mediul care transferă localul în planetar, având marele avantaj că transmite informaţiile într-un mod mult mai obiectiv decât alte medii jurnalistice, bucurându-se deci de un credit foarte însemnat.

În învăţătura marilor teologi ai Bisericii, icoana (adică imaginea stilizată şi transfigurată a unei persoane sfinte sau a unui eveniment din istoria mântuirii) este fereastră către cer şi expresie vizuală a credinţei. Dincolo de motivaţia strict estetică, locaşurile de cult sunt împodobite cu picturi din raţiuni de fidelitate faţă de mesajul Evangheliei. Urmaşii Apostolilor au realizat că imaginea îşi transmite conţinutul informaţional (şi formativ, de bună seamă) în mod instantaneu şi complet, chiar şi celor care au o pregătire intelectuală mai redusă. Cuprinzând în sine informaţie (memorial) şi frumuseţe, şi mai ales apel la comuniune spirituală, pictura bisericească a fost într-un fel anticiparea mijloacelor contemporane de comunicare, care îşi edifică identitatea prin precizia sa cultică şi estetica sacră, întrucât evocă misterul prezenţei harului divin şi invocă persoanele sfinte.

B. În ce constă noutatea pe care TRINITAS TV o aduce în audiovizual?

Este incontestabil efectul pe care televiziunea, mai mult decât tipăriturile sau radioul, îl are în societate. Ea îşi face o datorie din transmiterea informaţiilor de ultimă oră, dar şi din crearea de programe de divertisment, care sunt, desigur, necesare. Cu toate acestea, este vizibilă tentaţia pe care televiziunea a simţit-o de multe ori în istoria ei nu foarte îndelungată, anume aceea de a căuta şi a prezenta pe micile ecrane aspectele cele mai spectaculoase din proximitate, chiar dacă acestea au multe consecinţe negative. În afară de acest aspect, multitudinea emisiunilor de divertisment a limitat foarte mult prezenţa în programele unor posturi de televiziune a emisiunilor culturale şi formative. În felul acesta au rămas foarte multe domenii ale realităţii neacoperite de realizatorii tv. Tocmai pe acest segment de realitate se concentrează atenţia noastră în realizarea programelor TRINITAS TV. Vom urmări în permanenţă câteva repere esenţiale:

a) TRINITAS TV ajută la intensificarea trăirii creştin-ortodoxe, creatoare de valori şi conştientă de valoarea veşnică a actelor noastre din istorie.

Scopul vieţii creştine este mântuirea sufletului, care se realizează în condiţiile unei vieţi sociale şi spirituale adecvate. Educaţia creştină reală are, din acest motiv, o proiecţie evidentă şi imediată în viaţa socială, deoarece nici o motivaţie a eticii nu poate fi atât de puternică precum cea spirituală. Din perspectiva aceasta, în instrumentarul pedagogiei creştine, televiziunea va avea o eficienţă remarcabilă. De asemenea, televiziunea este un mijloc foarte eficace de popularizare a bogăţiei liturgice a Bisericii, în special pentru persoanele care nu sunt obişnuite sau nu dispun de timp suficient pentru a merge la biserică. Un aspect foarte important pentru noi este acela că foarte multe persoane bolnave sau în vârstă, care nu mai pot participa la viaţa liturgică a Bisericii, doresc totuşi să asculte şi mai ales să privească desfăşurarea slujbelor ortodoxe, iar televiziunea poate îndeplini această dorinţă.

b) TRINITAS TV susţine intensificarea solidarităţii umane, în contextul european multi-religios, multi-etnic şi multi-cultural.

Biserica a fost întotdeauna promotoarea bunei-înţelegeri, susţinute de rugăciune permanentă şi efort constant de comunicare şi dialog. În lumea de azi, când motivaţia religioasă stă la baza unor conflicte cu grave consecinţe internaţionale, Biserica Ortodoxă promovează atitudinea de reconciliere, de completare a conceptului de toleranţă prin acela de iubire creştină, care se poate realiza doar când vom depăşi graniţele auto-suficienţei şi vom încerca să cunoaştem şi să înţelegem cultura şi religia celor care sunt diferiţi de noi. Pe de altă parte, Biserica şi-a asumat dintotdeauna misiunea de a-i ajuta pe cei aflaţi în dificultate spirituală sau materială. Ea nu doar a dezvoltat instituţional programe de asistenţă socială, ci i-a îndemnat şi pe membrii săi să manifeste personal dragostea jertfelnică la care ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos. Emisiunile sociale ale postului de televiziune ajută şi vor ajuta în continuare la stimularea acestei iubiri creştine care nu rămâne la stadiul de declaraţie, ci se concretizează în faptă.

c) TRINITAS TV aduce, prin programele religioase creştin-ortodoxe, o perspectivă pozitivă, luminată de credinţă şi speranţă asupra evenimentelor cotidiene ale societăţii.

În contextul eforturilor pe care diferitele posturi de televiziune le fac pentru a câştiga audienţă, se speculează în general spectaculosul scandalos, care este mai atractiv pentru un anumit tip de public. Noi nu putem nega faptul că în societate există fenomene negative, că se petrec fapte condamnabile, dar ne rezervăm dreptul de a vedea, peste umbre, mai mult luminile, subliniind prin programele noastre aspectele pozitive ale dinamicii sociale.

C. De ce a fost înfiinţată Televiziunea TRINITAS?

Participarea la Sfânta Liturghie nu este deplină în absenţa componentei vizuale. Faptul că Radio TRINITAS, postul de radio al Patriarhiei Române, transmite zilnic slujbele Bisericii este un lucru foarte bun, dar într-o anumită măsură incomplet. Ritualurile liturgice, pictura bisericilor, estetica obiectelor folosite la slujbe, toate acestea cer şi o reflectare vizuală a evenimentului religios din Biserica Ortodoxă - ceea ce se poate realiza doar prin intermediul televiziunii. În mod special reţinem că am primit numeroase solicitări din partea credincioşilor de la oraş şi de la sat pentru înfiinţarea unei televiziuni a Bisericii care să facă accesibilă participarea la slujbe şi pentru cei bolnavi, imobilizaţi la pat sau bătrâni.

Patrimoniul istoric şi cultural al Bisericii Ortodoxe este impresionant, iar sfintele lăcaşuri care îl alcătuiesc se remarcă fie prin iconografie, fie prin arhitectură, fie prin frumuseţea peisajului natural în care este plasat ori prin vestigiile istorice pe care vecinătatea lăcaşului de cult le-a ferit de distrugere. Toate acestea reprezintă un tezaur cultural românesc recunoscut pe plan european şi mondial, care trebuie pus în valoare în mod sistematic şi susţinut. O consecinţă directă a promovării acestor valori este conştientizarea, de către preoţi şi credincioşi, a necesităţii conservării şi restaurării lor.

Prin acest post de televiziune se doreşte cultivarea frumosului spiritual, pe care Biserica îl exprimă prin icoană, prin obiecte de cult, veşminte, vase sfinte, vase liturgice, coperte de carte din metale preţioase sau din email, miniaturi, iconostase şi mobilier bisericesc sculptat. Biserica Ortodoxă accentuează foarte mult esteticul inspirat de credinţa creştină, întrucât consideră că el are o directă influenţă asupra eticului: promovarea frumosului sacru creează circumstanţele lucrării binelui.

TRINITAS TV este necesar şi pentru a reflecta mai teologic şi spiritual diferite momente solemne din viaţa comunităţilor religioase şi din viaţa civilă (Ziua Eroilor, sărbători naţionale, evenimente europene, aspecte din viaţa comunităţilor româneşti de peste hotare, schimburi culturale etc.).

TRINITAS TV nu doreşte concurenţă, ci cooperare cu Televiziunea Naţională, cu Ministerul Culturii şi Cultelor, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu Ministerul de Externe, cu Autoritatea Naţională pentru Turism şi cu alte televiziuni din ţară şi din străinătate, care au obiective convergente cu ale noastre. Dorim ca, prin aceasta, să aplicăm şi mai mult prevederile Legii Cultelor, în care cultele sunt recunoscute ca parteneri sociali ai Statului (Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, art. 7: “Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat  social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale”).

Este evident că nici una dintre televiziunile din România nu este specializată în urmărirea principiilor subliniate aici. Acest lucru ne convinge de faptul că înfiinţarea televiziunii TRINITAS era un fapt de o necesitate incontestabilă. De asemenea, Televiziunea TRINITAS este gândită ca o instituţie media cooperantă şi complementară postului de radio TRINITAS al Patriarhiei Române.

D. Sursele de finanţare

Televiziunea TRINITAS este susţinută financiar de către Patriarhia Română, eparhii, protopopiate, parohii, mănăstiri şi sponsori dornici să sprijine activităţile sociale şi cultural-misionare ale Bisericii, pentru că înţeleg utilitatea lor.

Cu toate acestea, resursele financiare necesare postului nostru de televiziune sunt limitate, astfel încât orice contribuţie este apreciată şi aşteptată. Cine doreşte să ajute acest proiect de o mare importanţă poate depune donaţia sa în următoarele conturi deschise la BCR sector 4, Bucureşti:

Cont în lei:    RO58RNCB0075004895030116

Cont în Euro: RO42RNCB0075004895030113

Cont in USD: RO69RNCB0075004895030112

E. Cum poate fi recepţionată Televiziunea TRINITAS?

În momentul de faţă, Televiziunea TRINITAS  poate fi recepţionată oriunde în ţară, precum şi în cea mai mare parte a Europei, direct de pe satelit (prin antenă parabolică). Parametrii de recepţie de pe satelit sunt următorii: satelit AMOS 2, frecventa de recepţie: 11649,750 MHz, polaritate: orizontala (H), SR: 21,350 MSym/s, modulaţie: QPSK, FEC: ¾.

În foarte multe localităţi mici din ţară, TRINITAS TV a fost inclus de către operatorii de cablu tv în pachetul de bază retransmis. Sperăm ca în curând televiziunea Patriarhiei Române să fie preluată şi de către marii operatori de cablu tv, care acoperă întreg teritoriul ţării, precum şi de către operatorii platformelor digitale de televiziune. Pentru ca acest fapt să se realizeze cât mai curând, vă rugăm să solicitaţi operatorului dumneavoastră de cablu tv preluarea postului de televiziune TRINITAS în pachetul de bază.

II. Grila de programe

09.00-11.00 – Sfânta Liturghie (transmisiune directă, Catedrala Patriarhală)
11.00-11.02 – Sinaxar – Sfinţii zilei
11.02-11.05 - Cartea Vieţii (Evanghelia zilei)
11.05-11.10 – Paşii Pelerinului (clip cu imagini de la biserici monumente de artă)
11.10-11.20 – Calea Credinţei (cateheză vizuală)
11.20-11.30 – Filocalia (lectură filocalică, pilde, poezie)
11.30-11.55 – Atelier biblic (r)
11.55-12.00 – Patristica (documentar)
12.00-13.15 – Biserica azi (r)
13.15-13.20 – Paşii Pelerinului (clip cu imagini de la importante locuri de pelerinaj)
13.20-13.30 – Pagini de istorie (documentar)
13.30-13.50 – Film documentar – producţie externă (r)
13.50-14.00 – Filocalia (lectură filocalică, pilde, poezie)
14.00-14.45 – Convorbirile TRINITAS (r)
14.45-14.50 – Paşii Pelerinului (clip cu imagini de la importante locuri de pelerinaj)
14.50-15.00 – Patristica (documentar)
15.00-15.25 - Lumina faptelor bune (r)
15.25-15.30 – Omul de lângă tine
15.30-15.55 – Cuvânt pentru suflet (r)
15.55-16.00 – Artă sacră (clip ce prezintă mozaicuri, vitralii, pictură murală, sculptură decorativă, broderie, elemente de arhitectură bisericească, vase de cult, sfeşnice, candelabre etc.)
16.00-17.00 – Vecernia (transmisiune directă, Catedrala patriarhală)
17.00-17.02 – Sinaxar – Sfinţii zilei
17.02-17.05 – Paşii Pelerinului (clip cu imagini de la biserici monumente de artă)
17.05-17.30 – Atelier biblic (dialoguri şi documentare pe teme scripturistice)
17.30-17.40 – Calea Credinţei (cateheză vizuală)
17.40-17.45 – Omul de lângă tine (vox pop)
17.45-17.55 – Pagini de istorie (documentar)
17.55-18.00 – Patristica (documentar)
18.00-18.15 – Jurnal TRINITAS (ştiri din actualitatea religioasă)
18.15-19.00 – Convorbirile TRINITAS (dezbatere)
19.00-19.20 – Film documentar – producţie externă
19.20-19.30 – Filocalia (lectură filocalică, pilde, poezie)
19.30-20.00 – Cuvânt pentru suflet (r)
20.00-20.02 – Sinaxar – Sfinţii zilei
20.02-20.05 – Cartea Vieţii (Evanghelia zilei)
20.05-20.30 – Lumina faptelor bune (dezbatere pe teme de şantier bisericesc, viaţă parohială generală, activităţi sociale la nivel parohial)
20.30-20.40 – Calea Credinţei (cateheză vizuală)
20.40-20.50 – Pagini de istorie (documentar)
20.50-20.55 – Omul de lângă tine (vox pop)
20.55-21.00 – Paşii Pelerinului (clip cu imagini din domeniul artei bisericeşti)
21.00-21.15 – Jurnal TRINITAS – ediţia a II-a
21.15-22.30 – Biserica azi (dezbatere pe teme de actualitate religioasă şi socială)
22.30-22.35 – Paşii Pelerinului (clip cu imagini de la importante locuri de pelerinaj)
22.35-22.37 – Cartea Vieţii
22.37-22.40 – Sinaxar – Sfinţii zilei
22.40-22.50 – Pagini de istorie (documentar)
22.50-22.55 – Artă sacră (clip ce prezintă mozaicuri, vitralii, pictură murală, sculptură decorativă, broderie, elemente de arhitectură bisericească, vase de cult, sfeşnice, candelabre etc.)
22.55-23.00 – Patristica (documentar)
23.00-23.30 – Cuvânt pentru suflet (sfaturi duhovniceşti)
23.30-23.50 – Film documentar – producţie externă (r)
23.00-24.00 – Filocalia (lectură filocalică, pilde, poezie)

III. Programe oferite în reluare

Televiziunea TRINITAS vă oferă în fiecare zi reluarea celor mai importante programe ale sale din seara zilei precedente. Astfel, începând cu ora 11.00 a fiecărei zile puteţi urmări în reluare emisiunile dezbatere Atelier Biblic, Convorbirile TRINITAS, Lumina faptelor bune şi Biserica Azi. Pe lângă acestea, emisiunile catehetice Calea Credinţei şi Cuvânt pentru suflet sunt oferite în reluare alături de clipurile ce promovează valorile artei creştine: Artă sacră şi Paşii Pelerinului. Nu în cele din urmă, emisiunile Pagini de istorie şi Patristica sunt de asemenea difuzate în reluare, atât în cursul după-amiezii, cât şi în cursul serii.

IV. Date de contact

Adresa: PATRIARHIA ROMÂNĂ,
Televiziunea TRINITAS,
Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25,
Sector 4, Bucureşti
(Diacon Nicolae Dima, Consilier patriarhal, director).
Telefon: 021.406.82. 62
Fax: 021.406.82.66
E-mail: trinitastv@yahoo.com

 

 
Structura BOR  |  Patriarhul  |  Administraţia Patriarhală  |  Opera social-filantropică  |  Opera cultural-misionară  |  Relaţii externe  |  Documente  |  Publicaţii  |  Mănăstiri şi biserici  |  Calendar
Copyright 2008 Biserica Ortodoxă Română. Toate drepturile rezervate.
Site realizat de dreamaker
Cu sprijinul Hard Discount