Română | English
Structura BOR Patriarhul Administraţia Patriarhală Opera social-filantropică Opera cultural-misionară Relaţii externe Documente Publicaţii Mănăstiri şi biserici Calendar
Mesaje
Pagina Principală  >  Patriarhul  >  Mesaje


Mesajul Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor
2008


       Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Iisus, Domnul nostru,

       Cu mare bucurie duhovnicească, ne adresăm tuturor creştinilor din România, la acest nou început de an, când, conform unei tradiţii statornicite de 15 ani, ne rugăm împreună în Bisericile noastre, în timpul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, călăuziţi fiind, în acest an, de cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate Tesalonicenilor, “Rugaţi-vă neîncetat” (I Tes. 5,17).

       Acest îndemn la rugăciune ne este propus spre meditaţie, în anul în care se împlinesc 100 de ani de la iniţierea Săptămânii de  rugăciune pentru unitatea creştinilor, ca mod de apropiere între creştini, potrivit rugăciunii Domnului nostru Iisus Hristos „ca toţi să fie una” (Ioan 17,21), tocmai pentru a sublinia necesitatea rugăciunii stăruitoare, cu timp şi fără timp, în vederea împlinirii voii lui Dumnezeu şi ca semn văzut al iubirii la care ne cheamă Hristos: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13,35).

       Mişcarea de refacere a unităţii creştinilor din secolul XX a ajutat Bisericile să-şi depăşească propria provincialitate, să gândească frăţeşte, nu una împotriva celeilalte, ci una împreună cu celelalte, nu în duh polemic, ci irenic. Astfel Bisericile au ajuns să înţeleagă chemarea lui Hristos la iubire şi unitate, să lege mai bine textul Evangheliei de contextual lumii în care ele mărturisesc Evanghelia iubirii lui Hristos pentru mântuirea oamenilor.

       Dacă unitatea în univers este din ce în ce mai evidentă, cu atât mai mult chemarea Mântuitorului Hristos pentru unitatea Bisericii Lui trebuie să devină pentru noi o chemare misionară şi mântuitoare.

       „Rugăciunea este lucrarea credinţei, arătarea celor nădăjduite, iubirea realizată, mişcarea îngerească, puterea celor fără trupuri, descoperirea inimii, nădejdea mântuirii, semnul sfinţirii, devenirea sfinţeniei, cunoaşterea lui Dumnezeu, unirea Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semnul împăcării, pecetea lui Hristos” (Sf. Grigorie Sinaitul).

       Să rugăm, aşadar, pe Preasfânta Treime, în al cărei har am fost botezaţi, să ne întărească spre rugăciune neîncetată pentru ca unitatea creştinilor să fie un aluat care dospeşte întreaga frământătură a vieţii spirituale, spre slava Sa şi a noastră mântuire.

† D A N I E L
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
 
Structura BOR  |  Patriarhul  |  Administraţia Patriarhală  |  Opera social-filantropică  |  Opera cultural-misionară  |  Relaţii externe  |  Documente  |  Publicaţii  |  Mănăstiri şi biserici  |  Calendar
Copyright 2008 Biserica Ortodoxă Română. Toate drepturile rezervate.
Site realizat de dreamaker
Cu sprijinul Hard Discount