Română | English
Structura BOR Patriarhul Administraţia Patriarhală Opera social-filantropică Opera cultural-misionară Relaţii externe Documente Publicaţii Mănăstiri şi biserici Calendar
Activitatea de asistenţă social-filantropică
Pagina Principală  >  Opera social-filantropică  >  Biroul pentru asistenţa social-filantropică  >  Activitatea de asistenţă social-filantropică


 A. ACTIVITATEA BIROULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

După cum este cunoscut, la nivelul Administraţiei Patriarhale, în cadrul Sectorului “Biserica şi Societatea” funcţionează Biroul de Asistenţă Socială al Patriarhiei Române, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile prevăzute în “Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială al Bisericii Ortodoxe Române” aprobat de Sfântul Sinod în anul 2001 (temei nr. 245/2001), adnotat şi actualizat în sesiunea iulie 2005 (temei nr.1854).

 1. PROGRAME SOCIALE DERULATE:

a) programul de sprijinire a Eparhiilor în cuprinsul cărora au avut loc inundaţii, în cadrul căruia, din fondul de rezervă destinat intervenţiei de urgenţă la calamităţi au fost sprijinite Arhiepiscopia Craiovei, pentru încheierea plăţilor la casele ridicate pentru sinistraţi, şi Episcopiile Romanului şi Dunării de Jos, pentru intervenţia de urgenţă în cazul inundaţiilor din toamna anului 2007 (411.086,18 lei);

b) programul de Sfintele Paşti, organizat la Palatul Patriarhiei şi constând în oferirea de pachete cu alimente, pentru 500 de familii sărace care au în întreţinere copii şcolari, precum persoane vârstnice singure, cu venituri foarte mici (40.574,01 lei);

c) programul “Ajutor de la distanţă pentru un copil sau o familie săracă din România având ca obiectiv prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate. Beneficiarii programului sunt 10 copii şi 8 familii care primesc lunar alimente, rechizite şi îmbrăcăminte (13.235,68 lei) ;

d) programul de burse sociale pentru tineri ale căror familii nu au posibilitatea de subvenţionare a cheltuielilor legate de studii, în scopul prevenirii abandonului şcolar - cu 5 beneficiari tineri cărora li s-a acordat o subvenţie lunară pentru plata cheltuielilor de cazare şi masă ( 8100 lei);

e) programul de sprijinire financiară a persoanelor aflate în situaţii de criză, constând în oferirea unor sume de bani la 44 de persoane, în scopul depăşirii situaţiei vulnerabile în care se aflau (prevenirea evacuării din locuinţă, a debranşării de la utilităţi, procurarea de medicamente, intervenţii chirurgicale), în valoare de 23.180 lei;

f) programul de distribuire a chiturilor igienico-sanitare şi de rechizite donate de IOCC pentru copiii din zonele inundate şi eparhiile în care se desfăşoară proiectul comun cu IOCC;

g) parteneriatul cu OIM pentru asistenţa victimelor traficului de persoane în hospice-ul din Bucureşti prin care Patriarhia Română asigură personalul calificat de asistenţă, costurile fiind suportate integral de către parteneri ( 11.009 lei) ;

h) programul de sprijinire a unor aşezăminte social-filantropice care funcţionează sub oblăduirea Eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române: Aşezământul Sfântul Ioan Botezătorul-Vaslui( 90.000 lei).

 1. ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCIALA DESFÃSURATA IN CADRUL EPARHIILOR

1. PERSONALUL ANGAJAT ÎN CADRUL BIROURILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ.

În prezent, pe lângă Biroul de asistenţă socială al Patriarhiei Române funcţionează încă 50 de birouri eparhiale, după cum urmează: 25 birouri de asistenţă socială la nivel de centru eparhial, 16 birouri în cadrul protopopiatelor şi 9 birouri la nivel de parohie.

Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor Birouri de Asistenţă socială este alcătuit din : 25 consilieri eparhiali, 29 inspectori eparhiali, 192 de asistenţi sociali teologi sau cu studii de specialitate, altele decât teologice, 123 preoţi misionari, 63 de lucrători sociali, 28 de voluntari şi alte 257 de persoane (medici şi asistenţi medicali, educatori şi personal de supraveghere, kinetoterapeuţi, psihologi, bucătari, brutari, îngrijitori, e.t.c. ( Anexa nr.1).

Pentru a asigura o bună derulare a programelor sociale, cu rezultate pozitive asupra beneficiarilor şi pentru elaborarea corespunzătoare a proiectelor, în scopul obţinerii resurselor financiare necesare, în anul 2007, Eparhiile au pus accent pe acreditarea şi licenţierea serviciilor oferite, specializarea asistenţilor sociali teologi în diferite domenii ale asistenţei sociale: alcătuirea şi completarea cererilor de finanţare, managementul proiectelor, monitorizarea şi evaluarea proiectelor, tehnici de comunicare şi dezvoltare comunitară, planificare strategică pentru fund-raising.

De asemenea au fost organizate o serie de cursuri de pregătire a voluntarilor în profesia de lucrător social.

 1. AŞEZĂMINTE DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Unul dintre principalele obiective ale programelor sociale iniţiate şi derulate de Biserică îl reprezintă înfiinţarea de noi instituţii sociale ca alternative la serviciile de asistenţă socială pentru persoanele defavorizate care nu sunt cuprinse în sistemul asistenţei sociale de stat, precum şi în scopul prevenirii instituţionalizării copiilor din familii cu risc social şi a bătrânilor singuri.

În cursul anului 2007, s-au înfiinţat noi instituţii de protecţie socială atât în Bucureşti, cât şi în diferite localităţi din cuprinsul eparhiilor, la cele 279 de aşezăminte sociale existente la sfârşitul anului 2006, adăugându-se încă 60, astfel încât numărul total al acestora este de 339, din care: 121 aşezăminte pentru copii, 35 aşezăminte pentru vârstnici, 106 cantine şi brutării sociale, 42 cabinete medicale şi farmacii sociale, 10 centre de diagnostic şi tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 9 centre de consiliere, 2 centre pentru victimele traficului şi 14 centre pentru asistenţă familii în dificultate. ( Anexele nr. 10,11)

De asemenea, existã o serie de aşezãminte în curs de amenajare sau care se aflã în faza de construcţie, precum şi o serie de proiecte ce urmează a fi realizate în cursul anului 2008, ca de exemplu:

 • Aşezămintele socio-medicale de la parohia „Sf. Spiridon Vechi” şi M-rea Pissiota, în Arhiepiscopia Bucureştilor

 • Centrul de zi pentru persoane vârstnice şi proiectele: „Parohiile - furnizori de servicii sociale”, pentru acreditarea serviciilor acordate şi „Nimeni nu e singur” pentru copii din familii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, în Arhiepiscopia Iaşilor;

 • Centrul de Informare şi Consiliere pentru persoane cu Dizabilităţi Sf. Ecaterina şi Centrul TRANS-FORMARE socio-profesională pentru deţinuţi în Arhiepiscopia Craiovei;

 • Programul de susţinere a elevilor merituoşi pentru continuarea studiilor şi centrul pentru victimele violenţei în familie în Arhiepiscopia Clujului;

 • Birou de Consiliere şi Orientare Profesională pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament la Arhiepiscopia Sibiului;

 • Cabinetul stomatologic social şi Campania de prevenire a traficului de fiinţe umane la Arhiepiscopia Târgoviştei;

 • Centrele de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din Câmpeni, Abrud, Luduş, centru social multifuncţional pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, centrele de zi pentru copiii în risc de abandon şi eşec şcolar din Târnăveni, Luduş şi Iernut, centrul de tranzit pentru copiii post-instituţionalizaţi în Sângeru de Pădure, casa de tip familial la Socolu de Câmpie, şi căminul pentru vârstnici la Sărmaşu, în Arhiepiscopia Alba Iuliei;

 • Centrul de criză „Mama şi Copilul” în Arhiepiscopia Timişoarei;

 • Centrul pilot de servicii comunitare pentru persoane cu handicap şi formare profesională la Arhiepiscopia Tomisului;

 • Centrul de consiliere psihologică şi orientare profesională la Galaţi, în Episcopia Dunării de Jos;

 • Centrul „Teofania” pentru consilierea şi adăpostirea victimelor violenţei în familie, al Episcopiei Aradului;

 • Program de sprijin pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire şi centrul de servicii comunitare pentru copii şi vârstnici al Episcopiei Maramureşului;

 • Cantina socială, centru de zi şi programele de reintegrare socială a foştilor deţinuţi din penitenciare şi de combatere a drogurilor ilicite în Episcopia Huşilor;

 

3. PROGRAME SOCIALE DERULATE ÎN CUPRINSUL EPARHIILOR

În cursul anului 2007, majoritatea programelor social-filantropice s-au desfăşurat la nivel comunitar, pentru a sprijini persoanele în dificultate să depăşească situaţia de criză şi să se reintegreze în societate. Astfel, s-a realizat o asistenţă de tip preventiv, personalizată, dublată de suport afectiv.

În ceea ce priveşte modalitatea de implementare a programelor, în anul 2007, s-a pus accent pe parteneriate, numeroase programe fiind derulate în colaborare cu serviciile publice specializate (Direcţiile de asistenţă socială şi pentru protecţia drepturilor copilului, Direcţiile pentru persoane cu handicap, Primării, Inspectoratele teritoriale şcolare, Agenţiile de reconversie şi recalificare profesională, Direcţiile sanitare judeţene, Direcţiile judeţene pentru tineret şi sport şi alte organisme administrative deconcentrate) sau cu organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate

Obiectivele Programelor sociale iniţiate şi derulate în anul 2007 au fost următoarele:

 • organizarea şi dezvoltarea de servicii de asistenţă socială, în special la nivelul parohiei, pentru categorii de persoane aflate în situaţii de risc social;

 • asistenţă socială şi medicală primară şi specializată, oferită persoanelor aflate în aşezămintele sociale ale Bisericii şi în instituţiile de ocrotire ale statului;

 • prevenirea instituţionalizării copilului şi a persoanelor vârstnice singure;

 • asistenţă acordată victimelor calamităţilor naturale;

 • specializarea şi acreditarea serviciilor acordate;

 • înfiinţarea de noi instituţii de asistenţă socială ca alternative la instituţiile clasice de tip rezidenţial ale statului.

Dintre cele mai reprezentative menţionăm:

 • Programele: „Abstinenţa”, „Burse pentru săraci” şi Serviciu comunitar pentru copil, familie, bătrâni – 65 de familii şi 30 beneficiari individuali ajutaţi cu alimente, consiliere, educaţie religioasă ale Arhiepiscopiei Bucureştilor;

 • Programele: „Alături de copiii instituţionalizaţi”, „Ochelari pentru fiecare”, „Şi ei sunt ai noştri” (pentru persoane cu dificultăţi de deplasare), „Bătrâneţe fericită” (pentru 30 bătrâni), „Prevenirea traficului de fiinţe umane”, Programul anti-alcool şi Programul anti-avort (în colaborare cu AidRom şi Solidaritate şi Speranţă) ale Arhiepiscopia Iaşilor;

 • Programele „Masa pe roţi”, „Pâinea la sfârşit de săptămână”, „Sănătate pentru sate” (destinat persoanelor nevoiaşe din mediul rural) şi programul anti-avort si abandon „Ştafeta vieţii” defăşurate de Arhiepiscopia Sibiului;

 • Programele: „În braţele mamei” (în colaborare cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Dolj şi Gorj), „Îngrijeşte-te de sănătatea ta” (consultaţii şi medicamente gratuite) şi programul de asistenţă religioasă şi socială pentru persoane cu deficienţe de auz derulate de Arhiepiscopia Craiovei;

 • Programul „30% din cutia milei” din parohiile din Protopopiatul Cluj II al Arhiepiscopiei Clujului;

 • Centru comunitar „Speranţă în viitor” pentru persoane infectate cu HIV al Arhiepiscopiei Timişoarei;

 • Programul „Sănătate şi credinţă” pentru persoane seropozitive al Arhiepiscopiei Tomisului;

 • Programele: „Genius” (pentru sprijinirea a 28 copii talentaţi din familii sărace) şi „Aripi spre Viaţă” (pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru copii din zonele miniere Baia de Arieş), centru social de urgenţă pentru persoane fără adăpost aflate în situaţii de criză şi servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din Blaj, Vama Seacă, Târgu Mureş şi Baia de Arieş ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei;

 • Serviciile socio-medicale pentru persoane din Lacu-Sărat, Brăila, Galaţi şi Iveşti, şi programele destinate sprijinirii victimelor inundaţiilor ale Episcopiei Dunării de Jos;

 • Programul „Comunitate, comuniune şi competenţă” (adresat tinerilor din Sintea Mare) al Episcopiei Aradului;

 • Centrul de igienă pentru mamă şi copil al Episcopiei Caransebeşului;

 • Programele „Biserica şi spitalul – sănătatea sufletească şi trupească” şi „Mobilier şi rechizite pentru şcolile şi copiii din mediul rural” ale Episcopiei Huşilor;

 • Programul „Cu Iisus în temniţă” pentru 1500 deţinuţi din penitenciarele Bacău şi Tg. Ocna al Episcopiei Romanului;

 • Programul „Alternativă la lumea străzii”, Serviciile sociale pentru copiii din comunităţile izolate din Bărăgan şi Atelierele de instruire pentru preoţi şi profesori de religie pe tema dezvoltării comunitare, scrierea de proiecte şi ocupaţia de formator ale Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor;

 • Programele „Solidaritatea creştină” (pentru persoane nevoiaşe) şi „Iubire creştină” (pentru deţinuţii din Penitenciarul Ciuc) ale Episcopiei Covasnei şi Harghitei;

4. BENEFICIARII PROGRAMELOR:

a. Copii aflaţi în dificultate:

 • copii din familii cu risc social care nu pot asigura condiţii corespunzătoare dezvoltării armonioase fizice şi psihice a copiilor (ex: familii monoparentale, familii cu venituri reduse, cu părinţi cu handicap sau bolnavi, familii în care se înregistrează violenţă şi alcoolism);

 • copii orfani sau abandonaţi de părinţi în instituţiile de protecţie ale statului;

 • copii care au înregistrat abandon şcolar şi vagabondaj;

 • copii proveniţi din familii care nu pot asigura susţinerea financiară pe perioada studiilor;

 • copii proveniţi din familii ale căror familii au avut de suferit de pe urma inundaţiilor;

 • copii delincvenţi care execută o pedeapsă privativă de libertate;

 • copii bolnavi, copii infectaţi cu HIV sau seropozitivi şi copii cu handicap;

 • copii romi.

b. Persoane vârstnice lipsite de venituri, fără susţinători legali, bolnave sau greu deplasabile care nu se pot întreţine singuri sau care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor;

c. Familiile sărace care, din cauza resurselor financiare şi materiale reduse, nu pot asigura o îngrijire şi educaţie corespunzătoare copiilor, nu au acces la servicii de asistenţă medicală şi nu sunt cuprinse în sistemul de protecţie socială al statului. În anul 2007, cea mai mare parte a familiilor asistate a provenit din zonele calamitate de inundaţiile şi revărsările succesive ale apelor.

5. SERVICIILE SOCIALE oferite de către Biserică au fost adaptate la caracteristicile şi nevoile specifice fiecărei categorii de persoane, în funcţie de mediul de provenienţă al acestora: instituţii de protecţie ale statului, aşezămintele sociale bisericeşti sau în propriul domiciliu. ( Anexele nr. 2,3,4,5,6,7 )

Pentru acordarea acestor servicii s-au efectuat un număr de 23.176 anchete sociale, după cum urmează:

Categorie beneficiar

Nr. anchete

Anchete făcute de asistenţii de la CE

Anchete făcute de asistenţii de la protoierii

Anchete făcute de asistenţii de la parohii

Copii

6.036

2.148

1.278

2.386

Familii

11.146

2.959

4.614

4.262

Persoane singure/batrani

5.994

1.891

1.554

2.395

TOTAL: 23.176

5.1. servicii acordate copiilor prin aşezăminte de protecţie socială înfiinţate şi administrate în cadrul structurilor bisericeşti:

 • întreţinere şi îngrijire zilnică (cazare, masă, îmbrăcăminte) pentru un număr de 1.066 de copii orfani sau abandonaţi din casele de tip familial, orfelinate şi centre de zi;

 • întreţinere şi îngrijire temporară pentru 1.168 de copii, prin centrele sociale pentru copiii străzii şi centrele de tranzit ;

 • ajutoare materiale şi financiare pentru 16.131 copii;

 • consultaţii medicale gratuite şi medicamente au fost oferite la 3.829 copii, prin cabinetele medicale şi farmaciile sociale ;

 • activităţi recreative (tabere, pelerinaje, excursii, ateliere de pictură) pentru 3.190 copii;

 • consiliere socială şi spirituală acordată unui număr de 4.392 copii, în vederea reintegrării şcolare şi sociale.

5.2. servicii acordate copiilor din familii cu risc social:

 • ajutoare materiale şi financiare pentru 41.633 de copii;

 • masă caldă zilnic la cantina socială 4.025 de copii;

 • consultaţii medicale şi medicamente gratuite pentru 7.770 de copii, prin cabinetele medicale sociale

 • meditaţii gratuite la principalele obiecte de studiu, oferite de profesori voluntari dintre credincioşii diferitelor parohii, la un număr de 1.919 de copii;

 • întreţinere şi îngrijire temporară pentru 1.324 copii;

 • consiliere spirituală, precum şi consiliere socială în vederea reintegrării sociale, acordate unui număr de 26.285 copii cu dificultăţi de adaptare şi tulburări de comportament;

 • activităţi recreative (tabere sociale, excursii, pelerinaje) pentru 3.156 de copii.

5.3. servicii acordate copiilor din instituţiile de protecţie socială ale statului:

 • ajutoare materiale şi financiare pentru 25.771 de copii;

 • masă la cantina socială pentru 1.651 de copii;

 • consultaţii medicale gratuite prin cabinetele medicale sociale ale bisericii pentru 2.226 de copii;

 • meditaţii gratuite la principalele obiecte de studiu, de la profesori voluntari din parohii pentru 2.074 de copii;

 • consiliere spirituală pentru 5.939 copii cu tulburări afective şi de comportament;

 • activităţi recreative (tabere sociale, excursii, pelerinaje) de care au beneficiat 1.695 copii;

 • alte servicii pentru 1.235 copii.

5.4. servicii acordate persoanelor vârstnice prin aşezămintele de protecţie socială înfiinţate şi administrate în cadrul structurilor bisericeşti:

 • întreţinere şi îngrijire zilnică pentru un număr de 1.141 de vârtsnici, din căminele de bătrâni înfiinţate în diferite parohii şi mănăstiri;

 • întreţinere şi îngrijire temporară pentru 755 bătrâni, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte;

 • consultaţii medicale gratuite şi medicamente au fost oferite la 4.633 de bătrâni, prin cabinetele medicale şi farmaciile sociale ;

 • consiliere spirituală pentru 2.412 persoane.

5.5. servicii acordate persoanelor vârstnice din instituţii de protecţie socială ale statului:

 • ajutoare materiale oferite la 12.421 de bătrâni;

 • consultaţii medicale gratuite acordate la 1.193 de persoane vârstnice;

 • consiliere spirituală şi socială acordată la 7.677 bătrâni.

5.6. servicii acordate bătrânilor care locuiesc singuri:

 • ajutoare materiale şi financiare acordate unui număr de 47.204 de vârstnici;

 • zilnic servesc o masă caldă la cantinele sociale parohiale 8.059 de bătrâni;

 • hrana zilnică la domiciliu pentru 4.768 de bătrâni nedeplasabili;

 • ajutor la domiciliu în realizarea activităţilor casnico – menajere oferit la 2.094 de persoane vârstnice;

 • consultaţii medicale şi medicamente gratuite acordate la 12.254 de bătrâni;

 • consiliere socială şi juridică în scopul informării şi îndrumării pentru obţinerea ajutoarelor şi facilităţilor din partea instituţiilor specializate ale statului în conformitate cu legislaţia actuală, întocmindu-se actele necesare obţinerii ajutorului social, anumitor compensaţii sau chiar pensiei de invaliditate acordat la 27.383 de persoane vârstnice.

5.7. servicii acordate familiilor sărace (Anexa nr .8):


Tipul de servicii sociale acordate

Nr. familiilor care au beneficiat

ajutoare materiale

41.844

ajutoare financiare

12.248

consiliere spirituală şi socială

26.039

consultaţii medicale şi medicamente gratuite

21.266

masă la cantina socială

4.279

hranã la domiciliu

7.213

Alte tipuri de ajutor

2.589

T O T A L

115.478

 

5.8 servicii acordate altor categorii de beneficiari (persoane cu dizabilităţi, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului, nevăzători, surdo-muţi, delincvenţi, prostituate, etc) -Anexa nr. 9

 

Tipul de servicii sociale acordate

Nr. persoane care au beneficiat de aceste servicii

Pers. cu dizabilităţi

Toxicomani si alcoolici

HIV-

SIDA

Victime trafic

nevăzători

Surdo-muţi

delicvenţi

ajutoare materiale

2.981

130

502

47

605

808

2.453

ajutoare financiare

1.390

63

148

35

292

283

408

consiliere

3.502

486

506

128

512

980

971

consultaţii medicale gratuite

490

55

118

76

85

268

145

medicamente gratuite

498

109

105

82

117

85

268

masă la cantina socială

656

53

43

76

76

69

315

ajutor la domiciliu

419

32

251

28

98

86

220

hrană la domiciliu

218

35

10

15

47

28

30

Alte servicii

258

30

10

25

60

3.050

4

TOTAL :

10.412

993

1.693

512

1.892

5.657

4.814

TOTAL BENEFICIARI: 25.973

În concluzie, de serviciile sociale oferite de Biserica Ortodoxă Română, prin aşezămintele de protecţie socială sau prin programele social-filantropice, au beneficiat:

 • 160.572 de copii din aşezămintele sociale ale bisericii, ale statului dar mai ales din familii sărace sau victime ale inundaţiilor;

 • 25.973 persoane cu dizabilităţi, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale traficului, nevăzători, surdo-muţi, delincvenţi, prostituate, etc

 • 131.994 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială înfiinţate şi administrate în cadrul structurilor bisericeşti, aşezăminte ale statului, bătrâni singuri sau în familii;

 • 116.450 familii sărace, fără adăpost sau victime ale inundaţiilor.


6. IMPLICAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN LUCRAREA DE ÎNLĂTURARE A EFECTELOR INUNDAŢIILOR

Pentru sprijinirea familiilor afectate de calamităţi, în anul 2007, la nivelul Patriarhiei Române, s-a colectat suma de 1.898.048 lei, cea mai mare parte fiind orientată către zonele afectate din Muntenia, Moldova şi Ardeal, dar şi spre localităţi din cuprinsul fiecărei eparhii.

Facem precizarea că, la suma în bani mai sus menţionată, s-au adăugat şi importante donaţii în materiale de construcţii, cereale, alimente, îmbrăcăminte şi bunuri de larg consum a căror valoare a fost estimată la 1.653.565 lei.

 

 
Structura BOR  |  Patriarhul  |  Administraţia Patriarhală  |  Opera social-filantropică  |  Opera cultural-misionară  |  Relaţii externe  |  Documente  |  Publicaţii  |  Mănăstiri şi biserici  |  Calendar
Copyright 2008 Biserica Ortodoxă Română. Toate drepturile rezervate.
Site realizat de dreamaker
Cu sprijinul Hard Discount