Română | English
Structura BOR Patriarhul Administraţia Patriarhală Opera social-filantropică Opera cultural-misionară Relaţii externe Documente Publicaţii Mănăstiri şi biserici Calendar
Activitate
Pagina Principală  >  Opera cultural-misionară  >  Activitate


ASPECTE ALE LUCRÃRII PASTORAL-MISIONARE ŞI CULTURAL-SPIRITUALE

Biserica Ortodoxã Românã şi-a îndreptat atenţia şi în anul 2007 asupra problemelor misionare şi culturale pe care le implică tranziţia societăţii româneşti către modelul social occidental.

După cum am putut observa până acum, această tranziţie nu a contribuit întotdeauna la consolidarea sau, cel puţin, la conservarea spiritului naţional românesc şi a specificului lui creştin ortodox. Pe lângă încercările aduse de proliferarea sectarismului, cărora Biserica noastră a trebuit să le facă faţă, în anul 2007 s-a constatat că, în numele integrării într-un spaţiu cultural-spiritual nou respectiv cel european, s-au înmulţit atacurile şi manifestările ostile ale unor organizaţii, din ţară şi străinătate, care urmăresc izolarea şi înlăturarea Bisericii, a simbolurilor religioase şi a învăţământului religios din spaţiul public.

Este nevoie, prin urmare, să subliniem că, în confruntarea cu aceste noi “încercări”, puţine eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române au semnalat adoptarea unei poziţii optime şi active, raportând activităţi misionar-culturale.

Din dările de seamă trimise, reiese că nu există o activitate misionară susţinută, constantă şi desfăşurată după un plan organizat, de cele mai multe ori aceasta rezumându-se la implicarea filialelor ASCOR/LTCOR, a Oastei Domnului sau a altor organizaţii laice cu specific misionar.

A. ACTIVITATEA BIROULUI DE MISIUNE ŞI CULTURĂ DIN CADRUL SECTORULUI BISERICA ŞI SOCIETATEA AL ADMINISTRAŢIEI PATRIARHALE

În anul 2007, Biroul de Misiune şi Cultură al Sectorului Biserica şi Societatea a participat la mai multe evenimente unde a prezentat activitatea şi intenţiile de implicare a BOR în domenii cum ar fi: conlucrarea inter-ortodoxă în ceea ce priveşte activitatea filantropică, protecţia copilului, problemele tineretului, traficul de persoane, combaterea consumului de droguri, prevenirea SIDA şi a violenţei în familie. Enumerăm cele mai importante momente la care au participat şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române:

 • Şedinţele Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României, Bucureşti, Palatul Victoria la care au fost prezentate aspecte fundamentale ale lucrării social-filantropice din cuprinsul Patriarhiei Române.

 • Şedinţele lunare ale Grupului Executiv de pe lângă Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României, Bucureşti, Palatul Victoria unde s-a prezentat detaliat lucrarea social-filantropică desfăşurată de Biserica Ortodoxă Română identificându-se posibilităţi de colaborare pentru activităţile specifice.

 • Organizarea, împreună cu World Vision, a Conferinţei internaţionale cu tema „Bisericile din România şi integrarea europeană. Transformare sociala şi misiune spirituală„, Bucureşti, 27 aprilie 2007;

 • Participarea la congrese, seminarii, conferinţe şi mese rotunde pe teme specifice activităţii Sectorului;

 • Participarea şi implicarea în buna desfăşurare a unor proiecte susţinute de instituţii guvernamentale;

 • Şedinţele Consiliilor de administraţie ale ARCA şi ASOCIAŢIEI TELEFONUL COPILULUI, în calitate de membrii fondatori;

 • Şedinţele periodice ale Comisiei Mixte Parteneriat social şi retrocedări alcătuită din reprezentanţii Patriarhiei Române şi ai Guvernului României ;

 • Activităţi de reprezentare a Patriarhiei Române în calitate de coordonator de proiect pe proiectul „Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA şi a violenţei în familie, în România”;

 • Întâlniri cu finanţatorii programelor de combatere a traficului de persoane, desfăşurate de OIM în colaborare cu BOR, în cadrul cărora s-a făcut atât o evaluare a impactului proiectelor finanţate, cât şi posibilităţi de extindere a colaborării. Pentru că unul din cei mai importanţi parteneri ai acestora este BOR, finanţatorii au subliniat atât importanţa colaborării, cât şi dorinţa de a fi parteneri în noile proiecte;

 • Întâlniri periodice cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România în cadrul cărora s-a discutat posibilitatea elaborării unor programe şi campanii de informare a populaţiei cu privire la realităţile cu care se confruntă România ca stat membru. Motivul acestei propuneri a fost, pe de o parte existenţa unei structuri naţionale de care dispune BOR – preoţi, profesori de religie şi asistenţi sociali - iar pe de altă parte, experienţa BOR în materie de programe de informare la nivel naţional, căpătată prin intermediul proiectelor similare. De asemenea, s-a facilitat şi menţinut contactul între Reprezentanţă şi centrele eparhiale în vederea obţinerii rapide a informaţiilor legate de fonduri şi programe europene de finanţare;

 • Colaborare permanentă cu ANPDC în Campania Educaţională privind Protecţia Drepturilor Copilului; în acest an s-au derulat sesiunile de formare şi informare organizate de ANPDC, prezentându-se ghidul cu privire la rolul preoţilor în protecţia şi promovarea drepturilor copiilor;

 • Participarea la conferinţele de presă organizate cu prilejul zilelor internaţionale de luptă anti-SIDA;


B. ACTIVITATEA PASTORAL-MISIONARĂ ŞI CULTURAL-SPIRITUALĂ

DESFĂŞURATĂ ÎN EPARHII

Anul acesta, eparhiile care au trimis rapoarte referitor la activităţile misionar-culturale desfăşurate în anul 2007, au fost: arhiepiscopiile Timişoarei, Clujului, Sibiului, Craiovei, Tomisului, Târgoviştei şi Sucevei şi episcopiile Romanului, Râmnicului, Buzăului şi Vrancei, Dunării de Jos, Aradului, Oradiei, Huşilor, Giurgiului, Sloboziei şi Călăraşilor, Alexandriei şi Teleormanului, Covasnei şi Harghitei şi Severinului.

Aşa cum reiese din aceste rapoarte, unele eparhii au fost implicate în diferite programe, proiecte sau acţiuni cu caracter misionar sau cultural, direct sau prin intermediul organizaţiilor non-guvernamentale care funcţionează cu binecuvântarea ierarhilor.

Un element important în lucrarea misionară îl constituie activitatea posturilor de radio eparhiale care îşi extind permanent aria de acoperire teritorială dând posibilitatea credincioşilor să afle în mod frecvent aspectele importante ale vieţii bisericeşti.

De asemenea, un element comun îl reprezintă festivalurile corale susţinute de formaţii religioase şi de tineret, pelerinajele şi serile duhovniceşti, conferinţele şi simpozioanele pe teme de actualitate, lansările de carte şi. Menţionăm în continuare câteva exemple:

 1. La nivelul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului s-a înfiinţat Departamentul pentru tineret prin intermediul căruia tinerii (150 tineri ortodocşi şi 90 de alte confesiuni) au participat la pregătirea şi derularea proiectului „A Treia Adunare Ecumenică Europeană – Lumina lui Hrists luminează tuturor-Speranţă de reînnoire şi unitate în Europa”. Săptămânal au fost organizate manifestări cultural-pastorale în cadrul cărora au fost susţinute conferinţe de către personalităţi marcante ale culturii şi teologiei româneşti şi lansări de carte cu teme de spiritualitate; de asemenea au fost organizate activităţi comune în colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează cu binecuvântarea eparhiei, pelerinaje, tabere de vară, simpozioane pentru tineret şi manifestări corale. O implicare susţinută în activitatea pastoral – misionară a realizat-o „Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă”.

 2. Arhiepiscopia Craiovei a organizat în data de 20 octombrie 2007, la Mânăstirea Polovragi, din judeţul Gorj, cea de-a cincea ediţie a Adunării Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia cu tema „Iubirea...nu cade niciodată”; cei 300 de tineri participanţi şi-au exprimat propriile opinii cu scopul de a găsi căi şi modalităţi de apropiere a tinerilor de Biserică. De asemenea, Fundaţia „Cuvântul care zideşte” a organizat în cursul anului 2007 o serie de festivaluri (cântece religioase, pictură, poezie şi tradiţii creştine) cu caracter cultural în care au fost implicaţi tinerii. Scopul acestor conferinţe este acela de a răspunde nevoilor spirituale ale credincioşilor. Dintre modalităţile de implicare a tinerilor în activitatea misionară şi culturală a eparhiei sunt menţionate : iniţierea de cursuri de formare cu tinerii, formarea cercurilor parohiale de tineri, formarea preoţilor moderatori pentru seminariile din parohii, învăţarea tehnicilor de consiliere, a modalităţilor de scriere a cererilor de finanţare. La nivelul Arhiepiscopiei Craiovei există aproape la toate parohiile de astfel de cercuri care funcţionează permanent cu întâlniri săptămânale şi participări la viaţa social-misionară a parohiei. Din luna noiembrie a anului 2007 apare foaia misionar-pastorală săptămânală „Cuvânt Ortodox” distribuită gratuit la toate parohiile din cuprinsul eparhiei.

 3. Episcopia Covasnei şi Harghitei şi-a continuat eforturile misionare prin intermediul Centrului Cultural „Miron Cristea” din Miercurea Ciuc şi al Centrului Eccleziastic de documentare ”Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântul Gheorghe împreună cu care organizează manifestări tradiţionale legate de Ziua Naţională, Ziua drapelului, Ziua imnului naţional, Zilele oraşului Sfântu Gheorghe, Zilele Miron Cristea, Zilele Andrei Şaguna, Zilele Nicolae Colan, zilele patronilor spirituali ai şcolilor şi unităţilor militare, conferinţe duhovniceşti şi tabere, lansări de carte şi concerte de colinde, cercuri de pictură şi conferinţe pe teme de istorie naţională (Universitatea de Vară Izvorul Mureşului „România europeană şi românii de pretutindeni” şi sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie,cultură, civilizaţie” – ediţia a XIII-a); un rol important îl au publicaţiile eparhiale şi titlurile apărute în editura Grai Românesc.

 4. Episcopia Râmnicului, în colaborare cu asociaţiile care funcţionează cu binecuvântarea eparhiei, a organizat a IX-a ediţie a prăznuirii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, precum şi manifestările legate de Ziua Imnului Naţional.

 5. Episcopia Dunării de Jos a continuat colaborarea cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, desfăşurând activităţi comune de promovare a valorilor culturale locale, precum şi activitaţi aniversare şi comemorative: Târgul Meşterilor Populari, în preajma Moşilor de Vară şi a sărbătorilor Sf. Ap. Andrei şi Festivalul de Colinde şi Datini Populare „Tudor Pamfile” (23 decembrie 2007). De asemenea, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a avut o bună colaborare şi cu parohiile din judeţul Galaţi, în special cele de pe valea Prutului, unde se păstrează numeroase tradiţii şi obiceiuri populare, cu caracter religios, puse în lumină cu ocazia sărbătorilor hramului bisericilor din localităţile respective. În colaborare cu Seminarul Teologic, au avut loc manifestări cu caracter religios prilejuite de: ziua naşterii „Luceafărului poeziei româneşti” Mihai Eminescu ( 15 ianuarie), sărbătoarea Sfântului Grigorie de Nazianz (25 ianuarie) şi Buna Vestire. În prejma sărbătorilor pascale, la sediul Protopopiatului Galaţi, a fost organizat, în colaborare cu Şcoala Generală nr. 26 “Ion Creangă”, Concursul Naţional de Artă Plastică „Paştele, sărbătoarea înnoirii sufleteşti” la care au participat 1.350 de lucrări, venite din 33 de judeţe ale ţării. Activitatea la nivelul parohiilor s-a concretizat, cu precădere, prin programele pastoral-misionare derulate: cursuri săptămânale de lectură şi exegeză biblică, programe pastoral-misionare pentru cei ce nu frecventează biserica, activităţi misionare cu grupe de tineri, studierea critică şi apologetică a doctrinei şi practicilor eterodoxe.

 6. Notabilă este şi activitatea în plan misionar-social desfăşurată în cadrul Arhiepiscopiilor Iaşilor, Vadului, Feleacului şi Clujului, Târgoviştei, Tomisului şi a Episcopiilor Caransebeşului, Romanului, Sloboziei şi Călăraşilor şi Dunării de Jos. Activităţile raportate au avut un caracter religios şi cultural, principalii beneficiari, tinerii, având la îndemână şi o bogată activitate editorială, prin intermediul revistelor sau posturilor de radio locale.

 7. De menţionat că în aceste eparhii s-a constatat o bună colaborare cu organizaţiile non guvernamentale cu specific creştin, care funcţionează pe plan local, cu binecuvântarea ierarhilor, mirenii şi, mai ales, tinerii voluntari implicându-se activ în misiunea creştină.

 8. Nici una dintre eparhiile care au trimis rapoarte de activitate nu a semnalat probleme deosebite în privinţa fenomenului sectar, cele mai multe referiri fiind legate de acţiunile ostile şi atacurile la adresa specificităţii culturale şi spirituale româneşti, în numele integrării europene şi promovarea ignoranţei religioase în numele echidistanţei şi toleranţei religioase.

 9. Cât priveşte ecumenismul local, se subliniază bunele relaţii existente între creştinii ortodocşi şi celelalte culte, atât la nivelul preoţilor cât şi al ierarhilor. Se amintesc vizite şi participări reciproce la slujbe şi alte evenimente, la Săptămâna de rugăciune ecumenică sau la Ziua Mondială de rugăciune a femeii, ca dovadă a unei sincere deschideri către celălalt.

C. ACTIVITATEA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR CARE FUNCŢIONEAZÃ CU BINECUVÂNTAREA SFÂNTULUI SINOD

În acest capitol, au fost subliniate doar aspecte din activitatea organizaţiilor care, la solicitarea sectorului nostru, au trimis un raport de prezentare a activităţii din anul precedent.

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români. ( A.S.C.O.R.) şi Liga Tinerilor Creştin Ortodocşi din România (L.T.C.O.R.) au continuat, dezvoltat şi diversificat numărul de acţiuni întreprinse în comun, conform protocolului încheiat în 1999.

Din cuprinsul raportului reiese că această asociaţie a desfăşurat o intensă activitate misionară în colaborare cu eparhiile, simţindu-se nevoia încurajării şi sprijinirii în vederea înfiinţării de filiale în cât mai multe parohii astfel încât să poată desfăşura activităţi misionare în folosul cât mai multor creştini ortodocşi.

Dintre cele mai importante activităţi menţionăm:

 • în 29 mai a fost convocată Adunarea Generală a Asociaţiei, prilej cu care s-a ales şi noua conducere a ASCOR Bucureşti;

 • participarea la Sărbătoarea de la Mânăstirea Putna dedicată împlinirii a 550 de ani de la înscăunarea ca domn a Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, 27 iunie - 3 iulie;

 • organizarea de tabere de muncă şi rugăciune la Mânăstirile Putna, Agapia Veche, Robaia, Dragomirna şi Delta Dunării, tabere pentru tineret şi pelerinaje;

 • organizarea Consfătuirii Naţionale, Bucureşti, 21-25 noiembrie şi a Festivalului Filocalia la Braşov, în perioada 25-30 martie 2007;

 • organizarea de conferinţe şi seri duhovniceşti cu participarea unor personalităţi din viaţa bisericească şi culturală;

 • apariţia publicaţiei bilunare „Nota Bene” la Sibiu în care studenţii publică creaţii literare, precum şi articole de atitudine;

 • editarea de reviste şi broşuri şi participarea la activităţile misionare şi sociale ale eparhiilor.

Aşa cum reiese din raportul primit, dar şi din dările de seamă primite de la eparhii, cele mai active filiale sunt cele din : Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craiova, Sibiu, Braşov, Bacău, Arad şi Galaţi; cu toate acestea se constată diminuarea acţiunilor şi scăderea numărului voluntarilor şi membrilor datorită lipsei de comunicare, precum şi a unor atitudini şi afilieri cu aspecte extremiste sau fundamentaliste ce au fost semnalate de cei care părăsesc asociaţia.

Frãţia Ortodoxã Românã (F.O.R.) şi-a desfãşurat activitatea misionarã mai mult la nivel local, prin filialele constituite la nivelul parohiilor. În Bucureşti s-au organizat conferinţe duhovniceşti la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi seri de meditaţie şi rugăciune la parohiile: Sfântul Silvestru, Sapienţa şi Sfântul Nicolae Buzeşti, precum şi omagierea Domnului Prof. Acad. Dr. Emilian Popescu la împlinirea a 79 de ani.

Remarcăm filialele din Galaţi, Focşani, Câmpu Mare – Vâlcea, Iaşi, Huedin şi Suceava, eforturile pe care filiala Iaşi le-a făcut pentru editarea publicaţiei religioase „Cuvânt şi Suflet”, precum şi iniţiativele misionare ale filialei Suceava, prin Dl. ing. Nicolae Băsu.

Asociaţia Oastea Domnului a desfăşurat o intensă activitate misionară, păstrâdu-şi linia duhovnicească, sub directa oblăduire a ierarhilor şi a preoţilor din eparhiile unde activează.

Domeniile prioritare avute în vedere au fost :

 • Sfatul Frăţesc şi Adunările anuale: Sfatul Frăţesc Operativ s-a întrunit lunar, fie la Sibiu, fie în diferite zone ale ţării, iar Adunările anuale au fost organizate la Sibiu (12 februarie şi ajunul Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt). De asemenea s-au organizat şi Sfaturile Frăţeşti Zonale tot în fiecare lună cu participarea activă a preoţilor simpatizanţi şi a numeroşi membri.

 • Adunările de bază (duminica, după Sfânta Liturghie) şi Adunările de rugăciune (vineri seara);

 • Activitate de catehizare şi şcoala biblică a membrilor asociaţiei.

 • Manifestări misionar-comemorative organizate în eparhiile din Ardeal şi Banat, la unele dintre acestea fiind prezent ierarhul locului sau un delegat al acestuia, împreună cu consilierul cultural eparhial.

 • Activitatea misionară în rândul comunităţilor în care trăiesc are ca scop contracararea fenomenului sectar şi este efectuată de misionari, creştin ortodocşi mireni pregătiţi la Sibiu, în cadrul Şcolii Misionare Ortodoxe „Preot Iosif Trifa”.

 • Activităţile pentru tineret: a XVI-a Adunare de Tineret pe ţară, desfăşurată la Sibiu, pe data de 13-14 aprilie 2007 a avut ca temă de dezbatere:”Uniunea Europeană, în Hristos şi în Biserică” şi s-a desfăşurat cu participarea şi binecuvântarea IPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, IPS Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, PS Daniil, Episcop de Dacia Felix şi a PS Visarion Răşinăreanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. În fiecare zonă se desfăşoară întâlnirile periodice în cadrul diverselor manifestări. La acestea s-au adăugat adunările pentru copii care s-au desfăşurat în perioada vacanţelor şi au avut în program parcurgerea manualelor suplimentare de religie „Cu noi este Dumnezeu”, aprobate de Sfântul Sinod. Trebuie să subliniem aici un fapt foarte important şi anume că Oastea Domnului pune din ce în ce mai mult accent pe educaţia şi formarea tinerilor şi copiilor în vederea implicării lor active în activitatea misionară a Bisericii.

 • Activităţile cu caracter creştin umanitar au avut în vedere ajutorarea familiilor sărace, a familiilor sinistrate, a copiilor şi tinerilor. De asemenea, au fost organizate dialoguri şi întâlniri pentru susţinerea familiei creştine, diminuarea numărului divorţurilor şi susţinerea persoanelor văduve.

 • Serbarea anuală desfăşurată la Sibiu, la Rusalii, când a avut loc marea adunare a „Oastei” care s-a bucurat de participarea şi cuvântul de învăţătură al IPS Mitropolit Laurenţiu şi PS Visarion Răşinăreanul.

 • Activitatea publicistică;

În anul 2007, au pătruns în circuitul literaturii creştine 47 titluri de carte, într-un tiraj de 49.876 de exemplare, 23 titluri constituind reeditări; în seria „Patristica”, în atelierele Oastei, s-au retipărit din Sfinţii Părinţi: „Cateheze maritale” şi „Cateheze baptismale”ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi „Viaţa mea în Hristos” a Sfântului Ioan de Kronstadt. Ziarul Iisus Biruitorul - oficiosul Oastei - a fost tipărit în 343.520 de exemplare, suplimentul pentru tineret Timotheos, împreună cu suplimentul pentru copii Timotică , a fost distribuit în 5432 de exemplare, iar Almanahul pe 2008 a fost distribuit în 2500 de exemplare, contribuind, de asemenea, la menţinerea credinţei şi conştiinţei de neam a românilor de aici şi de peste hotare. În studioul de înregistrări de la Sibiu s-a continuat imprimarea de CD-uri cu cântări bisericeşti şi cântări specifice Oastei. Pentru anul 2008 sunt prevăzute să fie tipărite o serie de lucrări duhovniceşti adresate copiilor.

D. ACTIVITĂŢI LEGATE DE COLABORAREA DINTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ ŞI ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU CARITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ (IOCC)

Începând din aprilie 2005 Biserica Ortodoxă Română în parteneriat cu Organizaţia Internaţională de Caritate Creştin Ortodoxă (IOCC) şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) a implementat în România cu spirjinul USAID proiectul “Sprijinirea Initiaţivelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA si Violenţei în familie în România”, scopul acestui proiect fiind promovarea unei conduite sociale mai responsabile a românilor, în special a tinerilor, şi sprijinirea comunităţilor locale pentru a înţelege şi a aborda corect aspectele legate de HIV/SIDA si violenţa domestică. Aria de implementare a cuprins 13 eparhii: Arhiepiscopiile Bucureştilor, Iaşilor, Sibiului, Craiovei, Timişoarei, Tomisului şi Alba Iuliei şi Episcopiile Romanului, Huşilor, Dunării de Jos, Aradului, Sloboziei şi Călăraşilor şi Severinului şi Strehaiei.

Pentru atingerea acestor obiective, proiectul a fost dezvoltat pe 5 axe principale de intervenţie:

- formare de adulţi (traininguri de câte 2 zile în domeniul prevenirii HIV/SIDA, violenţei în familie şi dezvoltării comunitare);

- activităţi practice derulate de beneficiari la nivel de comunitate şi şcoală;

- finanţarea unor proiecte pilot de intervenţie socială în cele două domenii;

- campanii de informare şi conştientizare a populaţiei organizate la nivel de judeţ;

- înfiinţarea şi dezvoltarea de comitete filantropice şi cluburi de tineret în comunitate, pe langă şcoală sau biserică.

În proiect au fost implicaţi în mod direct, prin furnizare de instruire şi asistenţă tehnică, 1284 preoţi, 906 profesori de religie, 112 persone din administraţiile eparhiale (consilieri eparhiali, inspectori, protopopi, asistenţi sociali), 97 de comitete filantropice şi 302 tineri prin cele 18 cluburi de tineret conduse de preoţi sau profesori de religie.

Pe timpul întregii perioade de desfăşurare a acestui proiect, au fost livrate cumulat, aproximativ 390 zile de training în cadrul cărora beneficiarii au alocat în total 63.018 ore pentru activităţi de pregătire. Preoţii, personalul BOR şi soţiile preoţilor au participat la 39.369 ore/training, iar profesorii de religie au participat la 23.649 ore/training. S-au organizat cursuri speciale de pregătire pentru preotese (în Iaşi, Vaslui, Alba, Ialomiţa), pentru membrii comitetelor filantropice (în Dolj, Mehedinţi şi Iaşi) şi pentru personalul din departamentele sociale din eparhie (în Galaţi). Aceste cursuri de pregătire au fost create pentru a deveni pe cât posibil instrumente de transfer şi pentru a stimula iniţiativele comunităţii în problema HIV/SIDA şi în problema violenţei domestice.

Un indicator indirect al succesului componentei de pregătire a programului este faptul că cel puţin 4 eparhii intenţionează să continue aceste activităţi în diferite forme: birourile eparhiale de la Arhiepiscopia Iaşilor şi Arhiepiscopia Alba Iuliei au elaborat deja un plan menit să continue instruirea preoţilor proveniţi din alte două judeţe, Botoşani şi Mureş, în problema HIV/SIDA şi a dezvoltării comunitare şi în privinţa conceptelor de dezvoltare a proiectelor; Arhiepiscopia Timişoarei a creat un centru de pregătire continuă pentru preoţi, urmând a fi identificate resursele şi parteneri pentru a începe programe suplimentare de pregătire, în timp ce Arhiepiscopia Sibiului doreşte să extindă activităţile de instruire şi în Sibiu.

În fiecare trimestru o medie de 476 preoţi au iniţiat activităţi practice în biserică sau comunitate, împreună cu mebrii comitetelor filantropice, implicând în aceste activităţi de informare şi conştientizare la nivel local, în medie, 74.934 adulţi, membrii ai comunităţilor locale. Printre tipurile de activităţi iniţiate de preoţi în domeniul prevenirii infectării cu HIV şi a violenţei în familie, menţionăm – elaborarea şi susţinerea de predici pe problematica HIV şi a violenţei în familie, consiliere şi orientare a persoanelor către servicii de consiliere în domeniul HIV şi violenţei în familie, activităţi de educaţie cu tinerii, întâlniri şi activităţi publice în colaborarea cu autorităţile publice, activităţi în comunitate împreună cu comitetele filantropice.

După cursurile de formare, profesorii de religie au susţinut, la clasele în care predau religia, câte 2 ore/trimestru pe tema prevenirii infectării cu HIV/SIDA şi a violenţei în familie. O parte a profesorilor au iniţiat şi activităţi în afara orei de clasă. În cadrul proiectului au fost elaborate şi vor fi distribuite, spre folosire în comunitate şi şcoli de către preoţi şi profesori de religie, un număr total de 468.000 de broşuri cu referire la cele două teme. De asemenea pentru a veni în scrijinul activităţilor practice ale profesorilor de religie şi ale preoţilor, au fost elaborate şi distribuite ghiduri pentru profesori (1200 bucăţi) şi ghiduri pentru preoţi (1500 bucăţi).

În vederea susţinerii suplimentare a iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV/ SIDA şi a violenţei în familie, în cadrul proiectului suma de 36.000 USD a fost destinată finanţării unor mini-proiecte pilot pentru care au fost selectate: Fundaţia Solidaritate şi Speranţă (Iaşi) cu proiectul “Împreună împotriva suferinţei şi discriminării”, Asociaţia de Tineret „Onestin” (Oneşti), cu proiectul “Tinerii şi Non-Violenţa” şi Asociaţia Română pentru Consiliere şi Suport (Mehedinţi) cu proiectul „Reţele comunitare pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor infectării cu HIV/SIDA şi ale violenţei domestice”.

 
Structura BOR  |  Patriarhul  |  Administraţia Patriarhală  |  Opera social-filantropică  |  Opera cultural-misionară  |  Relaţii externe  |  Documente  |  Publicaţii  |  Mănăstiri şi biserici  |  Calendar
Copyright 2008 Biserica Ortodoxă Română. Toate drepturile rezervate.
Site realizat de dreamaker
Cu sprijinul Hard Discount