Română | English
Structura BOR Patriarhul Administraţia Patriarhală Opera social-filantropică Opera cultural-misionară Relaţii externe Documente Publicaţii Mănăstiri şi biserici Calendar
Comunicat de presa 6 martie 2008
Pagina Principală  >  Documente  >  Comunicate  >  Comunicat de presa 6 martie 2008
La data de 6 martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a reexaminat hotarârea sa nr.410 luata în sedinta de lucru din 12-13 februarie 2004 privind problema implicarii preotilor în politica, care preciza urmatoarele:
„Cu privire la implicarea clerului în politica, Sfântul Sinod îsi înnoieste punctele de vedere si recomandarile din 13-14 februarie 1996 si 23-25 februarie 2000 si, în lumina acestora, hotaraste:
În calitatea sa de cetatean al Patriei si de parinte duhovnicesc al tuturor enoriasilor sai, indiferent de orientarea lor politica, preotul are libertatea, binecuvântarea si îndatorirea ca, de pe pozitia si prin mijloacele care-i sunt specifice, sa participe la viata cetatii, sprijinind activitatile menite sa promoveze binele obstesc si împotrivindu-se oricaror masuri sau activitati care se dovedesc a fi în contradictie cu învatatura si morala crestina ortodoxa. Optiunea sa politica se exprima prin vot.
În conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Universale (6 Apostolic, 7 Sinodul IV Ecumenic, 10 Sinodul VII Ecumenic, 11 Sinodul local Cartagina), care stipuleaza ca printre îndeletnicirile incompatibile cu slujirea si demnitatea clericului se numara si aceea de “a primi asupra sa dregatorii sau îndeletniciri lumesti”, arhiereului, preotului, diaconului si monahului îi este interzis sa faca politica partinica, sa fie membru al unui partid politic, sa participe la campanii electorale, sa candideze si sa devina membru al parlamentului sau consiliilor locale, primar, viceprimar sau sa ocupe functii în administratia publica centrala si locala. Cel care va încalca aceste reguli, precum si legamântul depus la hirotonie, se încadreaza în prevederile art.3, lit. “d” si “e” din Regulamentul de procedura al instantelor disciplinare si de judecata ale Bisericii Ortodoxe Române, având de ales între cariera politica si misiunea preoteasca, pentru totdeauna, fara drept de revenire în cler. Abaterile de acest fel vor fi judecate în Consistoriile eparhiale.
În acelasi timp, Sfântul Sinod face un calduros apel catre liderii partidelor politice din România sa nu permita recrutarea de membri din rândurile clerului si nici folosirea în scopuri politice a persoanelor, spatiilor, slujbelor si însemnelor bisericesti. Sfântul Sinod îi asigura ca Biserica – pastrându-si echidistanta fata de partide – va continua sa se implice în politica generala a tarii, contribuind – prin mijloace specifice – la apararea democratiei, a libertatii, a credintei în Dumnezeu, a independentei si integritatii Patriei, respingând orice forma de totalitarism comunist ateu, precum si orice forma de extremism.”
          Constatând, însa, necesitatea disocierii angajamentului preotului în politica partinica, de prelungirea activitatii sale pastoral-sociale în viata comunitatii locale, în calitate de consilier local sau consilier judetean independent, având aprobarea chiriarhului sau.
În urma discutiilor care au avut loc si a convergentei opiniilor exprimate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotarât:
„Mentinerea hotarârii Sfântului Sinod nr.410/2004 privind interzicerea implicarii clerului în politica.
Totodata, aplicând principul iconomiei (pogoramânt, dispensa), Sfântul Sinod hotaraste ca, de la caz la caz, preotii care îsi exprima, în scris, dorinta de a candida numai ca independenti si numai pentru consiliile locale si consiliile judetene sa primeasca aprobarea chiriarhilor lor. Aprobarea va fi acordata în urma analizei solicitarilor preotilor respectivi, într-o sedinta a Permanentei Consiliului Eparhial si numai acelora considerati capabili sa promoveze interesele comunitatii în consiliile locale si în consiliile judetene.
Daca, însa, se dovedeste ca preotul nu corespunde cerintelor mandatului încredintat, de a lucra si apara interesele comunitatii locale, atunci i se va retrage aprobarea.
          Aceasta hotarâre adoptata de Sfântul Sinod este aplicabila numai pâna când se vor gasi membri ai laicatului ortodox, bine pregatiti, pentru a reprezenta interesele comunitatilor locale în care se afla si ortodocsi.”

BIROUL DE PRESA AL PATRIARHIEI ROMÂNE
 
Structura BOR  |  Patriarhul  |  Administraţia Patriarhală  |  Opera social-filantropică  |  Opera cultural-misionară  |  Relaţii externe  |  Documente  |  Publicaţii  |  Mănăstiri şi biserici  |  Calendar
Copyright 2008 Biserica Ortodoxă Română. Toate drepturile rezervate.
Site realizat de dreamaker
Cu sprijinul Hard Discount