Română | English
Structura BOR Patriarhul Administraţia Patriarhală Opera social-filantropică Opera cultural-misionară Relaţii externe Documente Publicaţii Mănăstiri şi biserici Calendar
Sectorul relaţii bisericeşti şi interreligioase
Pagina Principală  >  Administraţia Patriarhală  >  Sectorul relaţii bisericeşti şi interreligioase


[+] Pentru mai multe informatii

        ATRIBUŢIILE SECTORULUI RELAŢII BISERICEŞTI ŞI INTERRELIGIOASE

 • Realizează abordarea strategică a evoluţiilor şi evenimentelor pe plan internaţional care necesită implicarea Bisericii Ortodoxe Române;

 • Monitorizează activitatea instituţiilor publice care desfăşoară acţiuni externe şi care interesează / implică Patriarhia Română (Întâistătător, alţi ierarhi, profesori de teologie, personal angajat al A.P. ori de la eparhii etc.);

 • Întocmeşte calendarul vizitelor în străinătate ale Întâistătătorului B.O.R., în colaborare cu Cabinetul Patriarhal;

 • Propune / Elaborează poziţii oficiale ale Patriarhului / Sf. Sinod B.O.R., pe probleme de relaţii interortodoxe, ecumenice şi interreligioase;

 • Face propuneri Patriarhului României pentru delegarea de reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române la acţiuni, în ţară sau străinătate, care sunt organizate de alte Biserici sau alte instituţii;

 • Asigură interfaţa de comunicare a Patriarhiei Române cu Bisericile Ortodoxe surori, cu celelalte Biserici creştine şi instituţii ecumenice, precum şi cu instituţiile statului ce au atribuţii în domeniul extern (M.A.E., S.S.C., Administraţia Prezidenţială etc.);

 • În colaborare cu alte instituţii bisericeşti (facultăţi de teologie, sectoare administrative etc.), elaborează documente şi note de fundamentare, care urmează a sta la baza semnării unor proiecte sau înţelegeri oficiale, care angajează răspunderea Patriarhului României pe plan intern şi internaţional;

 • Organizează, împreună cu Biroul de Protocol şi cu Cabinetul Patriarhal, audienţele acordate de Patriarhul României reprezentanţilor diplomatici acreditaţi în România şi altor personalităţi din străinătate;

 • Redactează, împreună cu Biroul de Presă al Patriarhiei Române, comunicate de presă ca urmare a întrevederilor acordate de Patriarhul României reprezentanţilor diplomatici acreditaţi în România şi altor personalităţi bisericeşti şi civile din străinătate;

 • Primeşte, analizează şi face propuneri pe marginea corespondenţei primită la Sector;

 • Instrumentează corespondenţa, urmare rezoluţiilor Întâistătătorului sau hotărârilor Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

 • Monitorizează informaţii sau ştiri de interes pentru Biserica Ortodoxă Română, atât de pe site-urile Bisericilor Ortodoxe, ale celor heterodoxe, ori ale altor instituţii, cât şi din publicaţiile primite la Sector; pune la dispoziţia conducerii Bisericii noastre şi a mass-media bisericească acele informaţii / documente considerate de interes;

 • Administrează site-ul Patriarhiei Române (www.patriarhia.ro), prin intermediul căruia se reflectă activitatea de ansamblu a Bisericii Ortodoxe Române;

 • Gestionează biblioteca Sectorului, care cuprinde publicaţii bisericeşti de specialitate primite din străinătate, pe care le pune la dispoziţia celor interesaţi (ierarhi, cadre didactice, doctoranzi, etc.);

 • Prin Biroul de Protocol al Sectorului, se îngrijeşte de obţinerea de vize şi de bilete pentru călătoriile în străinătate, în interes de serviciu, ale reprezentanţilor Bisericii noastre, precum şi de acordarea de sprijin specific în ceea ce priveşte acţiunile de protocol şi de reprezentare ale Patriarhiei Române.

 • Efectuează, prin intermediul Biroului specializat al Sectorului, traduceri din şi în limbi străine, atât pentru nevoile Sectorului Relaţii bisericeşti şi interreligioase, cât şi pentru celelalte sectoare ale Administraţiei Patriarhale.

Coordonatorul Sectorului relaţii bisericeşti şi interreligioase al Bisericii Ortodoxe:

 • Prea Sfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul - Episcop Vicar Patriarhal

Organizare - componenţa:

 • Consilier Patriarhal P.C. Pr. Michael Tiţa

 • Secretar cancelarie: Pr. Valentin Fatu

Date de contact:

 • Adresa: Str. Dealul Mitropoliei, nr. 25, sector 4, cod 70526,  Bucuresti

 • Tel: +40-21.406.71.71

 • Fax: +40-21.406.71.72

 • E-mail: externe@patriarhia.ro

 
Structura BOR  |  Patriarhul  |  Administraţia Patriarhală  |  Opera social-filantropică  |  Opera cultural-misionară  |  Relaţii externe  |  Documente  |  Publicaţii  |  Mănăstiri şi biserici  |  Calendar
Copyright 2008 Biserica Ortodoxă Română. Toate drepturile rezervate.
Site realizat de dreamaker
Cu sprijinul Hard Discount