Română | English
Structura BOR Patriarhul Administraţia Patriarhală Opera social-filantropică Opera cultural-misionară Relaţii externe Documente Publicaţii Mănăstiri şi biserici Calendar
Cancelaria Sfântului Sinod
Pagina Principală  >  Administraţia Patriarhală  >  Cancelaria Sfântului Sinod


Organizare şi funcţionare

În art.36 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, sunt înscrise principiile de bază potrivit cărora este organizată şi funcţionează Cancelaria Sfântului Sinod, după cum urmează:

Art. 36 – (1) Cancelaria Sfântului Sinod este organism central administrativ al Sfântului Sinod, al Sinodului Permanent, al Adunării Naţionale Bisericeşti, al Patriarhului, al Consiliului Naţional Bisericesc şi al Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.

(2) Secretarul Sfântului Sinod, prin decizie patriarhală, coordonează Cancelaria Sfântului Sinod având colaboratori pe vicarul administrativ patriarhal şi consilierul patriarhal de resort.

(3) Vicarul administrativ patriarhal împreună cu consilierul patriarhal din Cancelaria Sfântului Sinod, sub conducerea episcopului-vicar patriarhal, pregătesc lucrările pentru convocarea organismelor centrale deliberative şi executive bisericeşti şi cele care se supun examinării acestora.

(4) Cancelaria Sfântului Sinod elaborează, păstrează şi pregăteşte pentru publicarea în revista “Biserica Ortodoxă Română”, procesele-verbale ale şedinţelor de lucru ale organismelor centrale bisericeşti, comunică centrelor eparhiale hotărârile acestora şi ţine evidenţa modului de aducere a lor la îndeplinire, cu excepţia celor care sunt date în competenţa sectoarelor Administraţiei Patriarhale prevăzute la art. 37 din prezentul statut sau altor instituţii centrale bisericeşti.

(5) Elaborează corespondenţa organismelor centrale bisericeşti şi a preşedintelui acestora cu autorităţile publice centrale în probleme care privesc viaţa religioasă din Biserica Ortodoxă Română.

(6) Întocmeşte şi supune aprobării deciziile patriarhale de atribuţii ale personalului de conducere din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod şi de la celelalte instituţii centrale bisericeşti.

(7) Centralizează datele referitoare la domeniile vieţii religioase din Patriarhia Română pentru evidenţă şi publicare în presa bisericească.

(8) Cancelaria Sfântului Sinod este păstrătoarea sigiliului Sfântului Sinod.

(9) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, ca organism central administrativ, Cancelaria Sfântului Sinod are următoarele servicii: Oficiul canonico-juridic, Secretariat, registratură şi arhivă, Personal-resurse umane, Biblioteca Sfântului Sinod şi altele, a căror activitate este organizată de vicarul administrativ patriarhal.

În prezent, activitatea Cancelariei Sfântului Sinod este coordonată, prin decizie patriarhală, de către Secretarul Sfântului Sinod, Preasfinţitul Episcop-vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, având colaboratori pe vicarul administrativ patriarhal şi consilierul patriarhal de resort.

Coordonatorul Cancelariei Sfântului Sinod:

 • Preasfinţitul Părinte Vincenţiu Ploieşteanu - Episcop Vicar Patriarhal

Organizare - componenţa:

Personalul Cancelariei Sfântului Sinod

 • Pr. Constantin Pârvu, vicar administrativ patriarhal

 • Pr. Dr.Augustin Rusu, consilier patriarhal

 • Pr. Laurenţiu Lazăr şi Dl.Gheorghe Mihai, secretari

 • Dl. Nicolae Mitru, inspector

Oficiul canonico-juridic

 • Pr. Ionuţ Gabriel Corduneanu, consilier patriarhal

Serviciul Personal-resurse umane
 • Dna. Mititiuc Elena, şef serviciu personal

 • Dra.Voicilă Monica, inspector


Registratur generală a Patriarhiei Române
 • Dna. Dorina Baron şi dl.Constantin Cimpoiaşu

Serviciul Arhivă
  • Dl. Prof. Gheorghe Vasilescu şi Dl.Apostol Cristian

Tot la Cancelaria Sfântului Sinod îşi desfăşoară activitatea Corpul de inspecţie şi control, în cadrul căruia activează:

 • Pr.Alexandru Moţoc, inspector general bisericesc

 • Pr. Mugurel Cojocaru, inspector

 

Date de contact:

 • Adresa : Str. Antim Ivireanul nr.29, Sector 4, 040111 – Bucureşti

 • Tel: +40-21.337.08.37 / 337.08.30

 • Fax: +40-21.337.08.22

 • E-mail: cancelaria@patriarhia.ro

 
Structura BOR  |  Patriarhul  |  Administraţia Patriarhală  |  Opera social-filantropică  |  Opera cultural-misionară  |  Relaţii externe  |  Documente  |  Publicaţii  |  Mănăstiri şi biserici  |  Calendar
Copyright 2008 Biserica Ortodoxă Română. Toate drepturile rezervate.
Site realizat de dreamaker
Cu sprijinul Hard Discount